ਲਿਲੀਪਟ 2019 ਐਚ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੇਲਾ (ਪਤਝੜ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਬੂਥ 1 ਡੀ ਡੀ 22)

ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੇਲਾ (ਪਤਝੜ ਐਡੀਸ਼ਨ).
ਸਥਾਨ / ਸਥਾਨ: ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ.
ਤਾਰੀਖ: ਅਕਤੂਬਰ 13-16, 2019.
ਬੂਥ ਨੰਬਰ: ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ, 1 ਡੀ ਡੀ 22.


ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਤੰਬਰ- 30-2019