Tîm Ymchwil a Datblygu

Credwn yn gryf mai Arloesi a Chyfeiriadedd Technoleg yw'r ffactorau pwysicaf yn ein manteision busnes cystadleuol. Felly, rydym yn ail-fuddsoddi 20% -30% o gyfanswm ein helw yn ôl i Ymchwil a Datblygu bob blwyddyn. Mae gan ein tîm Ymchwil a Datblygu fwy na 50 o beirianwyr, sy'n dalentau soffistigedig mewn Dylunio Cylchdaith a PCB, Rhaglennu IC a dylunio Cadarnwedd, Dylunio Diwydiannol, Dylunio Prosesau, Integreiddio Systemau, Dylunio Meddalwedd a AEM, Profi a Gwirio Prototeip, ac ati. Yn meddu ar dechnolegau uwch , maent yn gweithio ar y cyd i ddarparu ystod eang iawn o gynhyrchion newydd i gwsmeriaid, a hefyd i fodloni amrywiaeth o ofynion wedi'u haddasu o bob cwr o'r byd.

shutterstock_319414127

Ein Manteision Cystadleuol Ymchwil a Datblygu fel a ganlyn.

Sbectrwm Gwasanaeth Llawn

Cost Dylunio a Gweithgynhyrchu Cystadleuol

Llwyfannau Technoleg Solet a Chyflawn

Talent Unigryw ac Eithriadol

Adnoddau Allanol Digon

Arweinydd Ymchwil a Datblygu Allteithiol Tim e

Cyfrol Gorchymyn Hyblyg Yn Dderbyniol