Η LILLIPUT ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή προσαρμοσμένων λύσεων για μια ποικιλία αγορών. Η ομάδα μηχανικής της LILLIPUT θα παρέχει διορατικές υπηρεσίες σχεδιασμού και μηχανικής που περιλαμβάνουν:

Ανάλυση απαιτήσεων

Λειτουργικές απαιτήσεις, Αξιολόγηση δοκιμαστικού εξοπλισμού υλικού, Σχεδιασμός σχηματικού διαγράμματος, Απαιτήσεις μάρκας.

Προσαρμοσμένη στέγαση

Σχεδιασμός & επιβεβαίωση καλουπιού δομής, επιβεβαίωση δείγματος φορμών

Προσαρμοσμένη στέγαση

Σχεδιασμός PCB, βελτίωση σχεδιασμού πλακέτας PCB, βελτίωση & αποσφαλμάτωση σχεδιασμού συστήματος πλακέτας.

Προσαρμοσμένη στέγαση

Λειτουργική διαδικασία λογισμικού εφαρμογών, προσαρμογή λειτουργικού συστήματος & μεταφορά, προγραμματισμός προγράμματος οδήγησης, δοκιμή & αλλαγή λογισμικού, δοκιμή συστήματος

Προσαρμοσμένη στέγαση

Εγχειρίδιο λειτουργίας, σχεδιασμός συσκευασίας.