7e4b5ce221
d2f8ed5d

LILLIPUT chuyên thiết kế, phát triển và sản xuất các giải pháp tùy chỉnh cho nhiều thị trường. Đội ngũ kỹ sư của LILLIPUT sẽ cung cấp các dịch vụ thiết kế và kỹ thuật sâu sắc bao gồm:

Phân tích yêu cầu

Yêu cầu chức năng, Đánh giá giường kiểm tra phần cứng, Thiết kế sơ đồ, Yêu cầu nhãn hiệu.

e6b7f965

Nhà ở tùy chỉnh

Thiết kế và xác nhận cấu trúc khuôn, Xác nhận mẫu khuôn.

dd4c2fd0

Nhà ở tùy chỉnh

Thiết kế PCB, Cải thiện thiết kế bo mạch Pcb, Cải thiện thiết kế hệ thống bo mạch và gỡ lỗi.

b12fd418

Nhà ở tùy chỉnh

Quy trình vận hành phần mềm ứng dụng, Tùy chỉnh & vận chuyển hệ điều hành, Lập trình trình điều khiển, Kiểm tra & thay đổi phần mềm, Kiểm tra hệ thống.

2a148b33

Nhà ở tùy chỉnh

Hướng dẫn vận hành, Thiết kế bao bì.