7e4b5ce221
d2f8ed5d

LILLIPUT специјализира во дизајнирање, развој и производство на сопствени решенија за различни пазари. Инженерскиот тим на LILLIPUT ќе обезбеди проникливи дизајн и инженерски услуги кои вклучуваат:

Анализа на побарувања

Функционални барања, Евалуација на хардверски кревет, Дизајн на шематски дијаграм, Барања за бренд.

e6b7f965

Домашно домување

Дизајн и потврда на структурата на мувла, потврда на примерокот на мувла.

dd4c2fd0

Домашно домување

Дизајн на ПХБ, Подобрување на дизајнот на ПЦБ-плочката, Подобрување на дизајнот на системот и дебагирање во грешки.

b12fd418

Домашно домување

Оперативен процес на апликативен софтвер, прилагодување и транспорт на ОС, програмирање на возачот, тест софтвер и промена, тест на системот.

2а148б33

Домашно домување

Прирачник за работа, Дизајн на пакет.