7e4b5ce221
d2f8ed5d

LILLIPUT specializohet në projektimin, zhvillimin dhe prodhimin e zgjidhjeve me porosi për një larmi tregu. Ekipi inxhinierik i LILLIPUT do të ofrojë shërbime të mrekullueshme të dizajnit dhe inxhinierisë që përfshijnë:

Analiza e kërkesave

Kërkesat funksionale, Vlerësimi i shtratit të testimit të pajisjes, Dizajni i skemës skematike, Kërkesat e markës.

e6b7f965

Strehimi me porosi

Dizajni dhe konfirmimi i strukturës së mykut, Konfirmimi i mostrës së mykut.

dd4c2fd0

Strehimi me porosi

Projektimi PCB, përmirësimi i dizajnit të bordit PCB, përmirësimi dhe korrigjimi i gabimeve i dizajnit të sistemit të bordit.

b12fd418

Strehimi me porosi

Procesi operacional i softverit aplikues, personalizimi dhe transporti i sistemit operativ, programimi i drejtuesit, prova dhe ndryshimi i softuerit, testi i sistemit

2a148b33

Strehimi me porosi

Manuali i funksionimit, Dizajni i paketës.