X

ก่อตั้งขึ้นในปี 1993
ผู้ให้บริการ OEM & ODM ระดับโลก

LILLIPUT เป็นผู้ให้บริการ OEM และ ODM ระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เป็นสถาบันวิจัยและผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการผลิตการตลาดและการจัดส่งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกตั้งแต่ปี 1993 Lilliput มีค่านิยมหลัก 3 ประการที่เป็นหัวใจของการดำเนินงาน: เราคือ 'จริงใจ' เรา 'แบ่งปัน' และมุ่งมั่นเพื่อ 'ความสำเร็จ' กับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเสมอ