Διαδικασία ποιοτικού ελέγχου

Η LILLIPUT διασφαλίζει ότι το 100% των προϊόντων της υπόκεινται σε ≥11 τυπικές δοκιμές ως ελάχιστη απαίτηση.

Επιθεώρηση πρώτων υλών

Επιθεώρηση προϊόντος

Δοκιμή ψεκασμού αλατιού

Δοκιμή υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας

Δοκιμή δόνησης

Δοκιμή αδιαβροχοποίησης

Δοκιμή αντοχής στη σκόνη

Δοκιμή ηλεκτροστατικής εκφόρτισης (ESD)

Δοκιμή προστασίας από κεραυνούς

Δοκιμή EMC / EMI

Δοκιμή ισχύος διαταραχής