Περιήγηση σε εγκαταστάσεις

Επισκόπηση εργοστασίου

1

Εργοστάσιο

1

Εξωτερική άποψη εργοστασίου

1

Εκθεσιακό χώρο

1

Τμήμα Ε & Α

1

Εργοστάσιο εργαλείων

1

Εργοστάσιο ένεσης

1

Δωμάτιο χωρίς σκόνη

1

Γραμμές SMT

1

Γραμμές συγκόλλησης

1

Γραμμές εντοπισμού σφαλμάτων

1

γραμμές συναρμολόγησης

1

Γραμμή επιθεώρησης

1

Επιθεώρηση υλικών

1

Αίθουσα δοκιμών

1

Περιβαλλοντικός ελεγκτής

1

Πτώση ελεγκτή