PC industriale Lilliput me shfaqje industriale të qëndrueshme që shfaqin rezolucion dhe shkëlqim të shkëlqyeshëm, ai mund të përmbushë procese të ndryshme komplekse. Zbatimet e PC industiral kërkojnë qëndrueshmëri dhe rezistencë mekanike ndaj ujit, pluhurit, lagështisë, një gamë të gjerë të temperaturave dhe, në disa ambiente, komunikim të sigurt. Seria industriale e PC-ve Lilliput plotëson edhe kërkesat më të kërkuara në vizualizimin e procesit. Duke përdorur ndërfaqe të hapura dhe të standardizuara, lejon integrim efikas në çdo aplikacion automatizimi. Gjithashtu nëse klientët kanë kërkesa të veçanta, ne mund të prodhojmë në bazë të kërkesave të tyre.

Si një nga pjesët më të rëndësishme brenda sistemit të menaxhimit industrial në fusha të ndryshme, p.sh. Sistemi inteligjent i kontrollit industrial, industria e energjisë elektrike, prodhimi, trajtimi mjekësor, HMI, terminali i portit, etj. Paneli PC me shumë ndërfaqe (HDMI, VGA, USB, RS232, RS422, RS485, LAN, GPIO), sistem i ndryshëm OS (Android , Linux, WinCE, Windows), shumë funksione (3G / 4G, MUND, WiFi, Bluetooth, Kamera, GPS,
ACC, POE) dhe mënyra e instalimit për aplikacione të ndryshme opsionale.

Rekomandoni Produktet