تور تسهیلات

بررسی اجمالی کارخانه

1

کارخانه

1

نمای بیرونی کارخانه

1

نمایش اتاق

1

بخش تحقیق و توسعه

1

کارخانه ابزارآلات

1

گیاه تزریق

1

اتاق بدون گرد و غبار

1

خطوط SMT

1

خطوط جوشکاری

1

خطاهای رفع اشکال

1

خطوط مونتاژ

1

خط بازرسی

1

بازرسی مواد

1

اتاق آزمایش

1

تست کننده محیط زیست

1

تستر قطره